Støtteforeningen for Gigtforskning
ved Parker Instituttet

Nyheder og kommende arrangementer

Generalforsamling i Parker Instituttets Støtteforening

Ordinær generalforsamling afholdes onsdag den 15. maj 2019 kl. 14.00-16.00 i konferencerummet på Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital, vej 8, indgang 19, 2000 Frederiksberg.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forgangne år samt godkendelse af beretningen.
 3. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning og årsberetning samt godkendelse af årsregnskabet, herunder af bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab.
 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse.
 5. Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer (ingen forslag)
 6. Valg til bestyrelsen.
  På valg er:
  Tanja Schjødt Jørgensen (villig til genvalg)
  Bente Danneskiold-Samsøe (villig til genvalg)
  Marianne Uggen Rasmussen (villig til genvalg)
  Marie Skougaard Nielsen (villig til genvalg)
  Jørgen Beck (ønsker at træde ud af bestyrelsen)
 7. Valg af revisor (Elisabeth Nielsen er villig til genvalg)
 8. Eventuelt.

Tanja Schjødt Jørgensen
formand

Hent pdf med dagsorden til generalforsamlingen

Bevægelse i varmt vand:

Skynd dig, AOF har stadig ledige pladser på varmtvands-holdene! Holdene er for deltagere med behov for særlige hensyn. Afspænding og bevægelse i varmt vand (ca. 34 grader) er en rigtig god form for træning for mennesker med problemer i muskler og led, f.eks. gigt - ryg og bevægelseshæmmede. Undervisningen har til formål at styrke og smidiggøre hele kroppen ved hjælp af vandmodstanden.

Få supplerende oplysninger ved at ringe til AOF Frederiksberg-København på telefon 38 16 03 32. Holdene undervises i Flintholm Svømmehal og foregår i et separat bassin i svømmehallens wellness-område, hvor bassin og omklædning ikke er synlig fra den store svømmehal. Elevatoren sørger for, at alle kan nå frem til området.

Her er holdene:

Tirsdage:

08:00 - 08:45 fra d.16-01-2018 m. Louise Friberg Busch
08:45 - 09:30 fra d.16-01-2018 m. Louise Friberg Busch
09:30 - 10:15 fra d.16-01-2018 m. Louise Friberg Busc
11:00 - 11:45 fra d.09-01-2018 m. Marianne Henriksen

Onsdage:

11:00 - 11:45 fra d.10-01-2018 m. Louise Friberg Busch
11:45 - 12:30 fra d.10-01-2018 m. Louise Friberg Busch
12:30 - 13:15 fra d.10-01-2018 m. Louise Friberg Busch
13:15 - 14:00 fra d.10-01-2018 m. Louise Friberg Busch

Torsdage:

14:00 - 14:45 fra d.18-01-2018 m. Lotte B Tang Sørensen
14:45 - 15:30 fra d.18-01-2018 m. Lotte B Tang Sørensen
15:30 - 16:15 fra d.18-01-2018 m. Lise Torp Burmester
16:15 - 17:00 fra d.18-01-2018 m. Lise Torp Burmester
17:00 - 17:45 fra d.18-01-2018 m. Ulrik Weng
17:45 - 18:30 fra d.18-01-2018 m. Ulrik Weng
19:15 - 20:00 fra d.18-01-2018 m. Louise Friberg Busch

"Bevægelse i vand" flytter til Flintholm Svømmehal

Skoleleder Poul Henrik Glasius (AOF) orienterer:

Frederiksberg kommune har indtil nu betalt den meget høje leje for brug af svømmehallen på Frederiksberg Hospital. Men efter opførelsen af den ny Flintholm Svømmehal har kommunen meddelt, at den kun vil yde støtte til gennemførelse af hold på dette sted. AOF har derfor valgt at flytte enehold for at kunne fastholde de lave priser for ”Bevægelse i vand”.

AOF har fået tilsagn om at kunne gennemføre det samme antal hold som hidtil, men ikke på de tider, der indtil nu har været til rådighed. Ved ansøgningen om tider har AOF derfor valgt at tage hensyn til de mange ønsker om flere hold i de lyse timer, så deltagerne kan komme frem og tilbage i dagslys. Ændringerne får desværre det resultat, at nogle undervisere har måttet melde fra, og mange deltagere må finde sig i at skifte underviser og tid for kurset. AOF oplyser, at der er lagt meget arbejde i at få puslespillet til at gå op, men at ikke alle har kunnet stilles tilfredse.

Undervisningen vil foregå i et separat bassin i svømmehallens wellness-område, hvor bassin og omklædning ikke er synlig fra den store svømmehal. Elevatoren sørger for, at alle kan nå frem til området.

Reumatologien forbliver på Frederiksberg Hospital.

Formand for Støtteforeningen, Karin Dubin, orienterer:

Det ser nu ud til, at rygterne om at flytte reumatologisk afdeling fra Frederiksberg til Glostrup har været grundløse. Reumatologien skal fortsat forblive på Frederiksberg Hospital.

Det betyder, at opbrydning af teams og behandlergrupper ikke bliver til noget, og at den praksis, at hver kronisk patient har sin egen speciallæge også fortsætter. Det betyder endvidere, at de mange gigtpatienter fra den centrale by fortsat skal behandles her og ikke rykkes til forstæderne.

Rigtig mange patienter vil modtage denne meddelelse med stor glæde, er jeg sikker på. For Parker Instituttet betyder det, at patienterne fortsat er lige ved hånden, når forskning og klinik ikke adskilles. En adskillelse ville også have medført vanskeligheder med fondsstøtten. Alt i alt er status quo den bedste løsning.

Karin Dubin
Formand for Støtteforeningen for Gigtforskning ved Parker Instituttet